Hvem er vi, og hvor kommer vi fra

Hvem er vi, og hvor kommer vi fra

(JOJ). Det var omkring starten af Juni, da jeg og fire andre, fra EUX Business ZBC Vordingborg, fik tilbuddet om, at blive “Beltblogger” for Belt Cup Lübeck 2022. Vi blev alle fire studenter denne sommer, og to af os havde planlagt at holde studentergilde, i samme weekend som Cuppen var arrangeret. Derudover, fyldte jeg 18 d. 30. Juni, så min familie og jeg havde valgt at slå studentergildet og 18-års fødselsdag sammen. To ting jeg havde set meget frem til og med alt planlagt. Men resten af sommeren stod ikke på andet end arbejde, så jeg så dette Cup som en mulighed for, at holde en weekends ferie. Men ikke mindst også som en god oplevelse og yderligere erfaring. Med dette grundlag, valgte jeg at rykke studentergildet og min 18-års fødselsdag til næste måned. 

Det endte med, at være tre af os Troels, Jimmy og jeg, som tog afted d. 8. Juni, klokken 10.00. Vi tog færgen og var fremme ved hotel Ibis omkring klokken 14.00. Hvorefter vi fandt et sted at spise. 

Vi mødtes med vores tyske partnere, Jannik og Julian,  klokken 17.00, da præcentationseventet startede klokken 18.00. Ingen af os vidste helt, hvad vi skulle forvente. Men vi havde dog høje forventninger til vores partnerer, og forventede især, at de ville deltage i reporterne, i samme grad som os. Da samspillet mellem tyske og danske elever, er en vigtig del, af vores projekt. Til præcentationseventet fik vi et gult VIP armbånd og røde trøjer som indikerede hvem vi var. Vi opdagede også, at seriøsiteten og engagementet var højere i vores interviews da vi fik trøjerne på, eftersom vi derved blev set som “fagfolk”. Eventet gik godt, og tyskerne var klar på at samarbejde.

Übersetzt von einem Programm:

Wer sind wir und woher kommen wir? 

Es war Anfang Juni, als ich und vier andere, von EUX Business ZBC Vordingborg, das Angebot bekamen, „Beltblogger“ für den Belt Cup Lübeck 2022 zu werden. Wir alle vier wurden in diesem Sommer Studenten, und zwei von uns hatten geplant, am selben Wochenende, an dem der Pokal veranstaltet wurde, eine Studentengilde abzuhalten. Außerdem bin ich am 30. 18 geworden. Juni, also hatten meine Familie und ich beschlossen, die Studentengilde und den 18. Geburtstag zu verschmelzen. Zwei Dinge, auf die ich mich sehr gefreut hatte und auf die ich alles geplant hatte. Aber der Rest des Sommers war nichts als Arbeit, also sah ich diesen Cup als eine Gelegenheit, ein Wochenende Urlaub zu machen. Aber nicht zuletzt auch als gute Erfahrung und zusätzliche Erfahrung. Auf dieser Grundlage habe ich mich entschieden, die Studentengilde und meinen 18. Geburtstag auf den nächsten Monat zu verschieben. 

Am Ende waren es drei von uns Troels, Jimmy und ich, die am 8. den Achter nahmen. Juni, 10 Uhr Wir nahmen die Fähre und kamen gegen 14 Uhr im Hotel Ibis an. Danach fanden wir einen Platz zum Essen. 

Wir trafen uns mit unseren deutschen Partnern, Jannik und Julian, um 17 Uhr, als die Präzentrierungsveranstaltung um 18 Uhr begann. Keiner von uns wusste so recht, was uns erwarten würde. Wir hatten jedoch hohe Erwartungen an unsere Partner und erwarteten vor allem, dass sie sich im gleichen Maße wie wir an den Reportern beteiligen würden. Denn die Interaktion zwischen deutschen und dänischen Studierenden ist ein wichtiger Bestandteil unseres Projekts. Für die Präzentrierungsveranstaltung erhielten wir ein gelbes VIP-Armband und rote Trikots, die anzeigten, wer wir waren. Dass die Seriosität und das Engagement höher waren, stellten wir auch in unseren Interviews fest, als wir die Shirts anzogen, da wir dadurch als „Profis“ angesehen wurden. Die Veranstaltung verlief gut und die Deutschen waren bereit zu kooperieren.

Vordingborg – Foto von Jimmy, Troels und Klaus, aufgenommen von Josephine/Christine

Vordingborg – Photo of Jimmy, Troels, and Klaus, taken by Josephine/Christine

Leave a Reply