De unge er fremtiden – Die Jungen sind die Zukunft

De unge er fremtiden – Die Jungen sind die Zukunft

De unge er fremtiden – Skoler samarbejder om et Belt Business Akademi

(JIJ). Jens Oberbeck og Klaus Lindegaard fra Hanse-Schule Lübeck og ZBC Vordingborg præsenterede deres samarbejder om at etablere et Business Akademi for innovation og iværksætteri. De starter ud med og komme ind på udfordringerne der kan være med innovation, iværksætteri, startups, arbejde og demografi. Så kommer de ind på en erfaring de har haft med et program de lavede som hedder Young People in business Lübeck-Vordingborg. Hvor de fandt at der var mange forskellige kultur som inde for skole, arbejde og deres unge kultur.

De kommer så ind på at disse forskelligheder er gode for sammenholdet og man kan se forskellen mellem en dansk elev og en tysk elev. De kommer så ind på de mange muligheder der er for samarbejdet mellem Danmark og Tyskland som for eksempel udvekslingsstudenter så bytte en tysk elev for en dansk så de studenter kan prøve noget nyt og så ville der komme fælles arbejdes marked der vil komme flere virksomheds, samarbejdede vi vil blive bedre til integration og bæredygtighed. De kommer så ind på de planer de har for virksomheds skole samarbejde det er så der de vil komme ind på og have udvekslingsstudenter samt samarbejde om projekter have tidspunkter hvor både tysk og danske elever har timer sammen der vil være mulighed for virtual undervisning mellem hinanden. De slutter så af med og komme ind på det de kalder belt business Academy som er en skole de vil lave der har fokus på virksomhedskultur og iværksætteri samt ICT, sprog, projektstyring, fokus på events turisme detailhandel, administration og management. De inviterer så alle der var til fremlæggelsen til at blive partners for a belt business Academy.  

Jens Oberbeck und Klaus Lindegaard von der Hanse-Schule-Luebeck und dem ZBC-Vordingborg beim Vortrag im gut besuchten Festzelt.Foto von Jimmy Jensen, hfr

Übersetzt mit einem Programm:

Die Jungen sind die Zukunft – Schulen arbeiten gemeinsam an einer Belt Business Academy

(JIJ). Jens Oberbeck und Klaus Lindegaard von der Hanse-Schule Lübeck und dem ZBC Vordingborg stellten ihre Kooperationen zum Aufbau einer Business Academy for Innovation and Entrepreneurship vor. Sie beginnen und beschäftigen sich mit den Herausforderungen Innovation, Unternehmertum, Startups, Arbeit und Demografie. Dann machen sie eine Erfahrung, die sie mit einem Programm gemacht haben, das sie mit dem Titel Young People in business Lübeck-Vordingborg gemacht haben. Wo sie feststellten, dass es viele verschiedene Kulturen gab, wie in der Schule, der Arbeit und ihrer jungen Kultur. Sie werden dann darauf aufmerksam, dass diese Unterschiede gut für den Zusammenhalt sind und sie können den Unterschied zwischen einem dänischen Studenten und einem deutschen Studenten sehen. Sie kommen dann in die vielen Möglichkeiten, die es für die Zusammenarbeit zwischen Dänemark und Deutschland gibt, wie z.B. Austauschstudenten, also tauschen sie einen deutschen Studenten gegen einen dänischen aus, damit die Studenten etwas Neues ausprobieren können, und dann gäbe es einen gemeinsamen Arbeitsmarkt, es wird mehr Unternehmen geben, wir werden besser in Integration und Nachhaltigkeit sein. Sie kommen dann in die Pläne, die sie für die Zusammenarbeit an der Business School haben, wo sie einsteigen und Austauschstudenten haben und an Projekten zusammenarbeiten werden, in Zeiten, in denen sowohl deutsche als auch dänische Studenten zusammen Unterricht haben, es wird die Möglichkeit des virtuellen Unterrichts untereinander geben. Sie beenden dann mit und kommen in das, was sie Belt Business Academy nennen, eine Schule, die sie machen werden, die sich auf Unternehmenskultur und Unternehmertum sowie IKT, Sprache, Projektmanagement, Fokus auf Veranstaltungen, Tourismus, Einzelhandel, Verwaltung und Management konzentriert. Sie laden dann alle, die an der Präsentation teilgenommen haben, ein, Partner für eine Belt Business Academy zu werden.